A fogyasztási kölcsön fogalma, formái

A fogyasztási kölcsön a mindennapi élet szokásos használati tárgyainak megvásárlásához, javíttatásához, illetve szolgáltatások igénybevételéhez - a természetes személy részére - nyújtott kölcsön, valamint a felhasználási célhoz nem kötött kölcsön, ha a kölcsönt a természetes személy nem üzletszerű tevékenysége keretében veszi igénybe.

A gazdálkodó szervezet az általa forgalmazott áru megvásárlásához, illetve az általa nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez a fogyasztók részére részletfizetést vagy halasztott fizetést biztosíthat, kölcsönt nyújthat. Az ilyen jellegű kölcsönszerződések szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény állapítja meg. E tevékenység - a hitelintézet által kötött ilyen ügylet kivételével - nem minősül engedélyköteles pénzügyi szolgáltatásnak. Az ilyen, nem pénzügyi intézmények által nyújtott kölcsön nem tárgya jelen termék-összehasonlításnak.

A pénzügyi intézmények által nyújtott fogyasztási hitelnek számos formája létezik, lehet például:

 • személyi hitel,
 • folyószámlahitel,
 • hitelkártya,
 • áruhitel.

A hitelfeltételeket (pl. hiteligénylési feltételek, futamidő, kamat kondíciók) a pénzügyi intézmények - a jogszabályok által megszabott keretek között - saját üzletpolitikájuk szerint alakítják. A hitel- és kölcsönszerződés szabályait a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 522-528. §-ai határozzák meg


A pénzügyi intézménynek biztosítania kell, hogy ügyfele a szerződés aláírása előtt megismerhesse:

 • a hitelszerződés tervezetét,
 • a hitelbírálati díjnak a kezelési költségbe való beszámítási módját,
 • a hitelprolongálás várható költségét,
 • az ügyfél nem teljesítése esetén a késedelmi kamat mértékét és a hitelfelmondás feltételeit,
 • a teljes futamidőre kiszámított kamatot,
 • a rövidítés feltüntetésével két tizedesjegy pontossággal a teljes hiteldíjmutatót (THM), a THM számításának módját és a THM számítása során figyelembe nem vett egyéb költségek meghatározását és várható összegét,
 • az összes - a pénzügyi intézmény részére fizetendő, a hitel felvételével összefüggő - költséget, valamint
 • a pénzügyi intézmény által a hitel folyósításához megkívánt egyéb feltételeket.

A pénzügyi intézmény a tájékoztatásban meghatározott díjakon és költségeken túlmenően az ügylet szerződés szerinti teljesítése esetén az ügyféllel szemben további jogcímen költséget, díjat nem számíthat fel.

A hitel fedezetéül ingó vagy ingatlan vagyontárgy illetve személyi biztosíték szolgálhat, melyet a bank késedelem vagy a hitel meg nem fizetése esetén érvényesít. Ingatlan szolgál fedezetül a lakáshiteleknél, illetve a szabad felhasználású jelzáloghiteleknél. Ingó fedezet lehet bármely vagyontárgy (pl. autó), amit jellemzően áruhitelek vagy személyi kölcsön felvétele esetében alkalmaznak. Személyi biztosíték a kezes illetve az adóstárs, az előző abban az esetben köteles helytállni, ha az adós nem teljesíti fizetési kötelezettségét, míg az adóstárs a főadóssal egyetemlegesen felel a felvett hitel visszafizetéséért, a hitelező felé tehát az adóssal egyenlő módon köteles helytállni.

Előfordulhat, hogy a hitelfelvevőt olyan váratlan esemény ? baleset, munkahely elvesztése ? éri, ami miatt nem tudja tovább törleszteni a hitel még hátralévő részleteit. Ez a hitelszerződéstől való elállásra azonban nem jogosít. Amennyiben a szerződéskötéskor a fenti váratlan eseményekre szóló hitelfedezeti életbiztosítást kötünk, akkor a hiteltörlesztés nem lehet probléma, ilyen biztosítás hiányában azonban célszerű felvenni a kapcsolatot a hitelintézettel és szerződésmódosítást kezdeményezni a hitel törlesztésének átütemezése érdekében. Erre általában meghatározott díj ellenében van mód. Amennyiben lehetséges, akkor ezt a módosítást még a részlet esedékessége előtt tegyük meg, a hitelnyújtó ugyanis a törlesztőrészlet elmaradása esetén késedelmi kamatot számít fel.

A hitelfedezeti biztosítás segítségével felkészülhetünk váratlan eseményekre, amelyek egyébként megnehezítenék vagy lehetetlenné tennék hiteltörlesztésünket. Biztosítást köthetünk arra az esetre, ha váratlan baleset vagy betegség ér bennünket, így a keresetkiesés ellenére fedezhetjük a fennmaradó hitel törlesztését. A védelemnek természetesen díja van, amit a felhasznált hitel után százalékosan, vagy fix összegben határoznak meg.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a pénzügyi intézmények számára, a fogyasztók tájékoztatására vonatkozóan 15/2001. számon, 9/2006. számon pedig a lakossági hitelezés előzetes ügyféltájékoztatásra és fogyasztóvédelmi elvekre vonatkozóan tett közzé ajánlást, amelyek megtalálhatók a Felügyelet honlapján.

A fogyasztási kölcsönszerződés tartalma

Semmis az a fogyasztási kölcsönszerződés, amelyik nem tartalmazza az alábbiakat:

 • a szerződés tárgyának meghatározása,
 • az éves, százalékban kifejezett teljes hiteldíjmutató,
 • a hiteldíjmutató számítása során figyelembe nem vett egyéb - esetleges - költségek meghatározása és összege, vagy ha az ilyen költségek pontosan nem határozhatók meg, az ezekre vonatkozó becslés,
 • a szerződéssel kapcsolatos összes költség, ideértve a kamatok és járulékok éves, százalékban kifejezett értékét,
 • azon feltételek, illetve körülmények részletes meghatározása, amelyek esetében a hiteldíj megváltoztatható, vagy ha ez nem lehetséges, az erről szóló tájékoztatás,
 • törlesztő részletek száma, összege, törlesztési időpontok,
 • szükséges biztosítékok meghatározása,
 • a szerződéshez kapcsolódóan a fogyasztótól megkövetelt biztosítások megjelölése,
 • előtörlesztési lehetőség.

Fogyasztási kölcsön esetében az ügyfél - a szerződés megszüntetése érdekében - minden esetben élhet a határidő (lejárat) előtti teljesítés (törlesztés) jogával. Ilyen törlesztés vagy teljesítés esetén a hitelintézet köteles a hiteldíjat arányosan csökkenteni.

A fogyasztási kölcsönszerződésnek tartalmaznia kell, azon feltételeket is, melyek alapján a pénzügyi intézmény lényeges szerződéses kötelezettségen változtathat.

A fogyasztási kölcsönszerződésre vonatkozó, hivatkozott szabályoktól - a fogyasztó hátrányára - eltérő szerződési kikötés semmis. A szerződés semmisségére csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni.

 

---PSZÁF---

Oldalmenü
Naptár
Szavazás
Önnek van hitele?
Igen, deviza alapú CHF
Igen, forint alapú
Nincs, nincs is rá szükségem
Nincs, most van rá szükségem
Nincs, de befektetéssel kombinálnék